Branża turystyczna ma się czym pochwalić, oczywiście nie tylko z powodu osiągnięcia rekordowych zysków jakie wypracowano tutaj na przestrzeni ostatnich kilku lat, lecz polepszenia warunków do wypoczynku, rekreacji oraz zagwarantowania odpowiedniej jakości oferowanych usług. Oczywiście było to zagadnienie poruszane bardzo często w ostatnim czasie, jednak nie powinno akurat nikogo zaskakiwać ani tym dziwić, w końcu nie tak niskie ceny oferowanych usług przy niskim ich standardzie wymagały niemal natychmiastowego działania, zanim nie doszło do większego marazmu. Z drugiej jednak strony rozwój branży turystycznej był czymś nieuniknionym a niejednokrotnie wręcz wskazanym na bardzo wielu co do tego płaszczyznach, pierwszy sygnał do działania dał rynek który ze względu na natężony ruch wskazał odpowiedni kierunek rozwoju. Jednocześnie generował określone potrzeby względem ruchu turystycznej jak i co za tym idzie także samej obsługi, która w obecnych czasach nabrała prawdziwego znaczenia. Branża turystyczna staje się również bardzo poważnym i liczącym pracodawcą, jednocześnie kształtuje gospodarkę wielu regionów i miast, przy obecnej koniunkturze oraz trendzie warto podtrzymać działanie na adekwatnym do tego poziomie. Nie zapominajmy jednak, że branża turystyczna korzysta na atrakcyjności naszego kraju, niekiedy wręcz omijany jest ten temat a przecież wszystko dzięki zabytkom architektury, unikalnej florze i faunie a nawet niespotykanej nigdzie tradycji oraz obyczajowości. Dlatego branża turystyczna powinna także skupić się na inwestowaniu w turystykę, co zresztą w mniejszym lub większym stopniu przyniesie w przyszłości odpowiednie profity, a także promowaniu samej turystyki na poszczególne co do tego sposoby. Nie zmienia to jednak także ogólnego faktu, że ostatnie lata były dla branży turystycznej nader udane a niekiedy wręcz sowite i przyniosły wiele pozytywnych zmian w pełnym tego słowa znaczeniu. Trudno nie zgodzić się z optymistycznymi prognozami na najbliższe kilka lat, wedle których ruch turystyczny cały czas będzie rósł.